Lokalen
Vi finns på Vibacka i Ockelbo, adressen hit är Södra Åsgatan 66A.
Nedan visas några bilder från lokalen


Så här ser lokalen ut när du kommer innanför dörren.


Bakom mikrokortläsaren har vår kanslist sin arbetsplats.


Här ser vi arbetsplatsen från en bättre vinkel.


Vi har två datorer för våra besökare.


Släktböcker, släktregister, tidningsurklipp med mera.


Fotoalbum, bouppteckningar och övrigt material.


Diverse släktutredningar och böcker.


Pärmarna i A5-format innehåller vårt arbete där vi försökt rekonstruera kyrkböckerna från tiden före 1904.


Naturligtvis har vi även en fikahörna där många trevliga och givande samtal uppstår. - Något du endast kan uppleva genom ett personligt besök.