Styrelse och övriga funktionärer.

 

Ordförande
Ingvar Eriksson
E-post: kuxbo@yahoo.se


 
Vice ordförande
Sivert Engblom
E-post: sivertengblom@hotmail.com


 
Ledamot
Agnetha Nöjd Eriksson
E-post: agnetha.nojd.eriksson@live.se


 
Ledamot
Kerstin Ögren
E-post: kerstin.ogren@hotmail.com


 
Ledamot
Margareta Östblom
E-post: ostblommargareta@gmail.com


 
Ledamot
Pia Sjöblom
E-post: pia.sjoblom@gmail.com


 
Ledamot
Ulrika Karlsson
E-post: norrbo25@hotmail.com


 
Suppleant
Agnetha Beijner
E-post: agnethabeijner@live.se


 
Suppleant
Clarie Andersson
E-post: clarie.andersson@gmail.com


 
Suppleant
Hans Hertzman
E-post: h.hertzman@hotmail.com


 
Suppleant
Lars Persson
E-post: lasse.persson@ockelbo.se


 
Suppleant
Kurt Johansson
E-post: holmjohan@telia.com


 
Suppleant
Kurt Lindström
E-post: kurtlennart47@gmail.com


 
Revisor
Gurli Östlund
E-post: gurliostlund@gmail.com


 
Revisor
Kjell Söderström
E-post: kjellsoderstrom@telia.com


 
Revisorsuppleant
Mona Lundberg


 
Redaktion Släktaled
Margareta Östblom
E-post: ostblommargareta@gmail.com


 
Kassör (utanför styrelsen)
Lisbeth Persson
E-post: perssons.ulfsta@telia.com